فرصت های شغلی در روی خط مدیا

فرصت های شغلی در روی خط مدیا

روی خط مدیا، جهت تصدی پست های سازمانی ذیل از افراد متخصص خلاق و علاقمند به یادگیری جهت فعالیت در محیطی پویا، جذاب، پرانرژی و جوان، دعوت به همکاری می نماید
لطفا با دقت مراحل تکمیل پرسشنامه استخدام را انجام دهید .